Wat ons glo

Ons glo dat Jesus die Seun van God is en dat Hy gekom het om die Vader aan ons te openbaar as ‘n goeie Vader. Dat die Heilige Gees die derde persoon van die Godheid is en dat Hy in mense wil kom woon om hemel op aarde te bring. Ons glo dat ons deur die bloed van Christus met God versoen is en dat die gelowige doop Bybels is. Ons glo God se Woord is die absolute waarheid en dat mense daagliks in die opstandingskrag daarvan kan lewe. Nie net tot redding nie, maar om as Geesvervulde seuns en dogters van God Sy verteenwoordigers op aarde te wees.

Missie

Ons wil graag in ons byeenkomste ‘n atmosfeer skep waar God tuis sal voel om tussen ons te woon en waar die Heilige Gees vrylik deur die gawes en die vrug mag beweeg. Herlewing is God se tasbare teenwoordigheid in iemand se lewe. Ons begeerte is om elke gelowige toe te rus en te motiveer om nou… vandag in God se teenwoordigheid te leef en sodoende self daagliks die werke van Jesus te doen.