Groei saam

Efesiers 4:15 – Terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees.

God se wil vir ons is dat ons soos Sy Seun Jesus sal word. Hierdie groei word bevorder deur in die waarheid van Sy Woord te leef. Wees gehoorsaam aan Jesus se opdrag en laat jou doop, moenie die vergadering van gelowiges versuim nie en begin uit liefde teruggee deur betrokke te raak in dienswerk.

Doop

Selgroepe

Volunteerwerk

Doop

Jesus se opdrag aan Sy dissiples in Mattheus 28:19 is: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek beveel het.”

Kontak info@diebron.co.za vir die volgende doopdatum

Doop

Selgroepe

Volunteerwerk

Selgroepe

Selgroepe is waar kerk prakties word en ons mekaar opbou en ondersteun. Vanuit die selgroepe vind daar ook gemeenskapwerk plaas.

Kontak info@diebron.co.za vir die sel naaste aan jou.