Toewyding van babas

Die Vader se seën

Wat dit behels

Meer Inligting

Alle kinders is ‘n geskenk van God en word aan ons toevertrou vir hulle beswil. Dit is ons voorreg en verantwoordelikheid om ons kinders weer aan God op te dra en toe te wy sodat Hy hulle kan gebruik in Sy koninkryk. Ons bid God se seën op hulle en vra Hom vir Sy wysheid om hulle groot te maak in die vrees en die weë van die Here.

As jy graag jou baba wil toewy aan die Here, kontak

Die bron kantoor

E: info@diebron.co.za