Roudienste

Eer jou geliefdes

Wat dit behels

Meer Inligting

Dit is goed om te rou want dit laat jou twee dinge doen. Eerstens het jy ‘n geleentheid om afskeid te neem en vrede te maak en tweedens kan jy vreugde ervaar wanneer jy weet dat jou geliefde veilig by God is. Die dood is deel van die lewe en is nie die einde nie, maar slegs die begin van ‘n ewige lewe in God se teenwoordigheid.

Vir roudienste kontak

Rosemary

E: info@diebron.co.za