Lewe na Miskraam

Hoop.Genesing.Vrede

Wat dit behels

Meer Inligting

’n Bediening vir mense wat van hulle kind moes afskeid neem deur ’n miskraam, geboorteverlies, aborsie, aanneming of geraak is deur infertiliteit.
Ons glo deur om net jou storie te deel met ander mense wat deur soortgelyke omstandighede is, is reeds die eerste tree tot genesing en herstel. Is daar lewe na kinderverlies…ja. Met God en ondersteuning van mense kan jy weer met hoop, genesing, vrede en vreugde lewe.

 

Daar is gereeld bedieningsaande, kontak ons gerus vir die volgende datum by:

Die Kerk Kantoor

info@diebron.co.za