Doop

Nuwe jy

Wat dit behels

Meer Inligting

Nadat jy besluit om Jesus te volg, is dit tyd om die wêreld te laat weet oor jou nuwe lewenspad! Om gedoop te word is ‘n uiterlike verklaring van jou geloof. Dit simboliseer die dood van jou ou lewe en die opstanding van jou nuwe lewe in Christus. Die Bybel leer ons dat doop na bekering plaasvind as ‘n uiterlike teken van ‘n innerlike besluit. Ons volg graag vir Jesus in hierdie daad.

Jesus se opdrag aan Sy dissipels in Mattheus 28:19 is – Gaan dan heen , maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”

As jy graag gedoop wil word, kontak Die Bron se kantoor by info@diebron.co.za vir die volgende doopdatum.

Vir meer inligting kontak

Die Bron kantoor

E: info@diebron.co.za